oferta

ekogroszek info - aktualnosci

ekogroszek workowany WrocławEkogroszek workowany Pieklorz Chwałowice WrocławEkogroszek workowany Wesoła Wrocławspalanie ekogroszku na retorcie

Aktualności:

23.10.2010 - braki na rynku dobrej jakości ekogroszku

Występujące obecnie braki na rynku dobrej jakości ekogroszku spowodowane są pożarem endogenicznym w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. Pożar trwający od początku października spowodował brak dostaw ekogroszku z kopalni KWK Kazimierz-Juliusz. Ekogroszek z KWK Kazimierz-Juliusz o zerowej spiekalności używany jest w procesie produkcji ekogroszku do uszlachetniania wysokokalorycznego węgla o zbyt wysokiej spiekalności. Brak dostaw ekogroszku z kopalni Kazimierz-Juliusz wstrzymał produkcję Ekoretu oraz uniemożliwia uszlachetnianie węgla z kopalń Chwałowice i Bobrek.

listopad 2010 - wznowienie dostaw węgla z KWK "Kazimierz-Juliusz"
Ruszyła produkcja Ekoretu w ograniczonym zakresie. Niewystarczające dostawy węgla z KWK "Kazimierz-Juliusz" uniewmożliwiają powrót do produkcji Ekoretu na poprzednim poziomie.

26.01.2011 - ograniczenie produkcji ekogroszku Ekoret
Z przykrością informujemy naszych klientów o znaczącym zmniejszeniu produkcji ekogroszku Ekoret. Spółka "Katowicki Węgiel" której właścicielem jest "Katowicki Holding Węglowy" w znaczący sposób ograniczyła produkcję ekogroszku Ekoret. Zbyt małe dostawy węgla z KWK "Kazimierz-Juliusz" uniemożliwiają produkcję Ekoretu na dotyczczasowym poziomie. Ograniczona dostępność do węgla z KWK "Kazimierz-Juliusz" spowodowana jest pożarem endogenicznym w kopalni "Kazimierz-Juliusz". Produkcja Ekoretu na dużą skalę ma być przywrócona za kilka miesięcy. W przyszłym sezonie grzewczym 2011/2012 ekogroszek Ekoret powinien być ponownie dostępny.

Od 26.01.2011 - ekogroszek Ekosort 
Spółka "Katowicki Węgiel" wprowadza na rynek nowy sortyment o nazwie "ekogroszek EKOSORT" o wartości opałowej minimum 24 MJ/kg, zawartości popiołu  do 12%, zawartości siarki do 0,60%, liczbie Rogi - do 10.

luty 2011 - zwiększone dostawy ekogroszku Ekoret 
Z końcem lutego spółka "Katowicki Węgiel" wznowiła zwiększone dostawy ekogroszku Ekoret.

08.03.2011 - akcyza na węgiel od stycznia 2012 
31.12.2011 kończy się przyznany Polsce okres przejściowy w ramach przepisów unijnej dyrektywy energetycznej  zwalniajacy Polskę z akcyzy na węgiel i koks stosowany do ogrzewania. Od 1.01.2012 podatek akcyzowy wyniese 1.28 zł/GJ. Przewiduje się że ceny węgla i koksu wzrosną o 30-40 zł/t. Są jednak szacunki że podwyżka cen może być wyższa. Sposób naliczania wymiaru akcyzy od wartości opałowej węgla może doprowadzić do wyższej podwyżki cen. Węgiel zmienia swoją wartość opałową w zależności od warunków i czasu jego przechowywania.

26.05.2011 - ceny ekogroszku w sezonie 2011/2012
W sezonie grzewczym 2011/2012 będzie brakować dobrej jakości ekogroszku. Gwałtownie rosnący popyt na dobry ekogroszek przy jego braku spowoduje wzrost cen. Już teraz w maju 2011 składy opałowe mają problemy z zaopatrzeniem się w ekogroszek wysokiej jakości. Z początkiem czerwca Holding Katowicki planuje wprowadzić znaczącą podwyżkę cen Ekoretu przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego. Najpóźniej jesienią można spodziewać się dalszego wzrostu cen. Od Nowego Roku 2012 będzie wprowadzona akcyza na węgiel co spowoduje dalszy wzrost cen. Na wzrost cen ekogroszku mają również wpływ znacząco rosnące ceny jego transportu. Szacujemy że już jesienią tego roku cena dobrej jakości ekogroszku workowanego może zbliżyć się do 1000 zł/t. Po wprowadzeniu akcyzy na węgiel w 2012 r. z pewnością przekroczy 1000 zł/t. Nasze ubiegłoroczne progozy cen ekogroszku workowanego sprawdziły się w 100 %. Obecne prognozy  zachęcają do zakupu suchego i "taniego" ekogroszku już teraz.

15.11.2011 - akcyza na węgiel ekogroszek od 02.01.2012
Od 02.01 2012 r. węgiel kamienny i brunatny, koks i wyroby węglopochodne (np. brykiet) będą podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Stawka podatku akcyzowego będzie zryczałtowana. Kwota akcyzy na tonę będzie wynosić dla:

- węgla kamiennego: 30.46 zł
- węgla brunatnego: 11.00 zł
- koksu: 35.30 zł

Kwota akcyzy będzie naliczana przy sprzedaży dla podmiotu któremu nie przysługuje zwolnienie podatkowe. Podatek akcyzowy doliczany jest do ceny netto i potem dopiero jest naliczany podatek VAT.

Jednak zgodnie z ustawą z 16.09.2011 (Dz.U. 2011 nr 232 poz.1378) ustawodawca zastosował wiele zwolnień od podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych wykorzystywanych między innymi:

- przez gospodarstwa domowe,
- przez organy administracji publicznej,
- przez jednostki Sił Zbrojnych RP,
- przez podmioty systemu oświaty, żłobki, podmioty lecznicze, podmioty pomocy społecznej,
- w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie.

01.01.2013 - Polmark - wycofanie z oferty sprzedaży ekogroszku Ekoret

 W zamian polecamy naszym klientom równorzędnej jakości  sprzedawany od kilku lat ekogroszek:

>>Pieklorz Chwałowice na bazie groszku z kopalni "Chwałowice"
>>EcoKazimierz z kopalni "Kazimierz-Juliusz" Sosnowiec


oraz nowy ekogroszek :

>>Wesoła na bazie groszku z kopalni "Mysłowice-Wesoła"
>>Pieklorz z KWK "Piekary"

01.08.2013 - ceny ekogroszku w sezonie 2013/2014

W obecnej chwili w regionie Dolnego Śląska ceny detaliczne dobrej jakości ekogroszku workowanego z polskiego węgla kamiennego  kształtują się na poziomie ok. 900 do ponad 1000 zł/t w zależności od jego parametrów.

01.01.2014 - ekogroszek z dostawą do domu


Od stycznia 2014 dostarczamy przesyłki całopaletowe ekogroszku spedycją Poczty Polskiej w atrakcyjnych cenach:

  • woj. dolnośląskie = 92.00 - 112.00 zł brutto/t
  • woj. opolskie = 112.00 zł brutto/t
  • cały kraj = 144.00 zł brutto/t

01.09.2014 - początek procesu likwidacji kopalni KWK "Kazimierz-Juliusz"

W dniu 01.09.2014 w czasie spotkania z załogą kopalni "Kazimierz-Juliusz" w Sosnowcu prezes Katowickiego Holdingu Węglowego poinformował że jeszcze we wrześniu 2014 r. rozpocznie się proces likwidacji kopalni.


29.09.2014 - wznowienie wydobycia w kopalni KWK "Kazimierz-Juliusz"

W wyniku zawartego porozumienia wstrzymano proces likwidacji kopalni do czasu całkowitego wyczerpania zasobów węgla. W dniu dzisiejszym wznowiono wydobycie węgla, ponownie będzie dostępny ekogroszek EcoKazimierz.

listopad 2014

W wyniku porozumienia zawartego między Katowickim Holdingiem Węglowym a "stroną społeczną" w dniu 06.11.2014 KHW sprzedał kopalnię Kazimierz-Juliusz będącą w stanie upadłości likwidacyjnej Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Pracownicy kopalni zostali przejęci przez KHW. Zgodnie z przyjętym planem likwidacji kopalni Kazimierz-Juliusz wydobycie węgla ma trwać do 31 maja 2015. Po wyczerpaniu się złóż od czerwca 2015 rozpocznie się proces likwidacji kopalni i sprzedaż jej majątku.

01.06.2015 - kopalnia KWK "Kazimierz-Juliusz" w likwidacji - zakończono wydobycie węgla

Wstrzymano wydobycie i wdrożono proces likwidacji kopalni.
Polecamy zamiennie ekogroszek o zbliżonych parametrach do Kazimierza-Juliusza z kopalni >>KWK "Piekary"

01.06.2015 - Polmark  Wrocław - nasza aktualna oferta ekogroszku workowanego

>>"Pieklorz" z KWK Chwałowice

>>"Pieklorz" z KWK Piekary

>>"Wesoła" z KWK Mysłowice 

 


>>Info - jak zamówić ekogroszek z dostawą

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem
 
>>ekogroszek - fakty i mity